Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα   RSS     Επιχειρησιακή 'Ερευνα (Εφαρμογές με το Λογισμικό R) [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 8. Εισαγωγή στον Ακέραιο & Μικτό Προγραμματισμό 2015 00:07:36
[Play] 3. Μέθοδος Simplex & Ερμηνεία Αποτελέσματος 2015 00:09:50
[Play] 2. Υπολογισμός Σκιωδών Τιμών σε προβλήματα με 2 μεταβλητές απόφασης 2015 00:18:07
[Play] 5. Μέθοδος Μ 2015 00:06:34
[Play] 6. Δυικότητα 2015 00:12:08
[Play] 7. Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 2015 00:10:58
[Play] 1. Εισαγωγή στο Λογισμικό R & Βασική Χρήση 2015 00:44:12
[Play] 4. Σύγκριση Πακέτων Βελτιστοποίησης 2015 00:16:23
Top