Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα   RSS     Θέματα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ευθυγράμμιση Εικόνων 2016 03:50:51
[Play] Επεξεργασία Εικόνας (Ιστόγραμμα, FFT, Ψηφιακό Ανάδελτα) 2015 00:29:06
[Play] Επεξεργασία Εικόνας (Θεωρία Χώρου Κλίμακας) 2015 00:23:51
[Play] Επεξεργασία Εικόνας (PCA, Ανίχνευση Ακμών) 2015 00:24:56
[Play] Επεξεργασία Εικόνας (Gaussian Fourier-2) 2015 00:26:36
[Play] Επεξεργασία Εικόνας (Gaussian Fourier) 2015 00:26:03
[Play] Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί 2015 00:27:18
[Play] Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί 2015 00:31:59
[Play] Βασικοί Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί στη Matlab 2015 01:03:28
Top