Βρέθηκαν 28 αποτελέσματα   RSS     Τεχνητή Νοημοσύνη Ι [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Εργαστήριο #8 2015 01:18:17
[Play] Εργαστήριο #7 2015 01:07:18
[Play] 2015_02_10_Part_A  / Διάλεξη 19 2015 00:58:56
[Play] 2015_02_10_Part_B  / Διάλεξη 20 2015 00:52:07
[Play] Εργαστήριο #6 2015 00:49:31
[Play] 2015_02_03_Part_A  / Διάλεξη 17 2015 00:51:45
[Play] 2015_02_03_Part_B  / Διάλεξη 18 2015 00:56:20
[Play] Εργαστήριο #5 2015 01:15:44
[Play] 2015_01_20_Part_A  / Διάλεξη 15 2015 00:54:53
[Play] 2015_01_20_Part_B  / Διάλεξη 16 2015 01:19:58
[Play] Εργαστήριο #4 2015 01:06:15
[Play] 2014_12_23_Part_A  / Διάλεξη 13 2014 00:45:49
[Play] 2014_12_23_Part_B  / Διάλεξη 14 2014 01:14:34
[Play] Εργαστήριο #3 2014 01:35:16
[Play] 2014_12_16_Part_C  / Διάλεξη 12 2014 00:29:51
[Play] 2014_12_16_Part_B  / Διάλεξη 11 2014 00:39:58
[Play] 2014_12_16_Part_A  / Διάλεξη 10 2014 00:40:41
[Play] Εργαστήριο #2 2014 01:41:16
[Play] 2014_12_09_Part_A  / Διάλεξη 8 2014 00:47:51
[Play] 2014_12_09_Part_B  / Διάλεξη 9 2014 00:54:15
Top