Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Θεώρημα δειγματοληψίας. Δειγματοληψία ζωνοπεριορισμένων ντετερμινιστικών σημάτων και ακριβής ανακατασκευή τους. Δειγματοληψία στοχαστικών σημάτων - φάσμα ισχύος. Ακριβής ανακατασκευή με την έννοια της μηδενικής αναμενόμενης τιμής για το μέσο τετραγωνικό σφάλμα. Συμπιεσμένη δειγματοληψία (compressed sampling). Βαθμωτοί και διανυσματικοί κβαντιστές. Συνάρτηση κβάντισης για έναν βαθμωτό κβαντιστή. Θόρυβος κβάντισης. Δυναμική περιοχή.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-21 00:36:57 1900

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Άσκηση 1: Μια πηγή με τρία σύμβολα S1, S2 και S3 έχει αντίστοιχες πιθανότητες 0.4, 0.3 και 0.3. Για την πηγή αυτή υπολογίζουμε την εντροπία της. Στη συνέχεια θεωρούμε πως η πηγή αυτή παράγει σύμβολα με ρυθμό 1000 σύμβολα ανά δευτερόλεπτο, και θέλουμε να υπολογίσουμε το μέσο ρυθμό πληροφορίας στην έξοδο της πηγής. Άσκηση 2: Υπολογίζουμε την κωδικοποίηση Huffman για την πηγή της προηγούμενης άσκησης. Υπολογιζουμε επίσης το μέσο μήκος λέξης και την αποδοτικότητα της κωδικοποίησης. Άσκηση 3: Υπολογίζουμε την εντροπία της δεύτερης τάξης επέκτασης της πηγής. Ο ρυθμός συμβόλων της πηγής διαιρείται δια δύο. Υπολογίζουμε την κωδικοποίηση Huffman της επεκταμένης πηγής, καθώς και την αποδοτικότητα της κωωδικοποίησης.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-07 00:37:56 1976
[Play] Βέλτιστος δέκτης (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα. Βέλτιστος δέκτης. Yποσυστήματα βέλτιστου δέκτη: αποδιαμορφωτής-φωρατής. Λειτουργία αποδιαμορφωτή συσχέτισης. Διανυσματική αναπαράσταση εξόδου αποδιαμορφωτή. Επάρκεια των προβολών. Αποδιαμορφωτής προσαρμοσμένου φίλτρου. Λειτουργία προσαρμοσμένου φίλτρου. Φωρατής. Βελτιστος κανόνας απόφασης. Κριτήριο μέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας (MAP). Κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας (ML). Σχέση κριτηρίων MAP-ML. Πιθανότητα σφάλματος δυαδικής διαμόρφωσης PAM.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-09 01:33:06 2049
Top