Βρέθηκαν 66 αποτελέσματα   RSS     Σγάρμπας Κυριάκος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 35. Quantum Error Correction  / Διάλεξη 35 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διόρθωση bit-flips και σφαλμάτων φάσης σε κβαντικά συστήματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:22:26 212
[Play] 31. Κβαντικός Μετασχηματισμός Fourier  / Διάλεξη 31 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση του κβαντικού μετασχηματισμού Fourier (QFT). Παραδείγματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 00:34:22 281
[Play] 29. Ορισμός και Χρήση Oracle  / Διάλεξη 29 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κλασικό και κβαντικό oracle, ορισμός και χρήση.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 00:18:28 284
[Play] 30. Αλγόριθμος Grover  / Διάλεξη 30 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας του αλγορίθμου Grover, υπολογιστική προσομοίωση και εφαρμογές.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 01:26:48 252
[Play] 26. Superdense Coding  / Διάλεξη 26 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας της διαδικασίας και του κυκλώματος superdense coding.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:07:50 223
[Play] 27. Κβαντική Τηλεμεταφορά  / Διάλεξη 27 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας της διαδικασίας και του κυκλώματος της κβαντικής τηλεμεταφοράς.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:16:41 276
[Play] 28. Αλγόριθμος Deutsch  / Διάλεξη 28 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση του κβαντικού αλγορίθμου Deutsch.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:53:51 267
[Play] 25. Κβαντική Διαπλοκή και Καταστάσεις Bell  / Διάλεξη 25 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ορισμός και επεξήγηση του φαινομένου της κβαντικής διαπλοκής. Καταστάσεις Bell και μετατροπές μεταξύ τους με την Conditional Pauli Gate.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:51:33 323
[Play] 20. Θεώρημα Αδυναμίας Διακλάδωσης  / Διάλεξη 20 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Απόδειξη του θεωρήματος αδυναμίας διακλάδωσης (no-cloning theorem) και εξήγηση της σημασίας του.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:20:38 231
[Play] 22. Υπολογισμοί σε Κβαντικά Κυκλώματα  / Διάλεξη 22 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Επεξήγηση διαδικασιών υπολογισμού κβαντικών κυκλωμάτων με εκτεταμένα παραδείγματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:45:55 273
[Play] 23. Completeness (Closure) Relation  / Διάλεξη 23 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και απόδειξη του Completeness (ή Closure) Relation και χρήση του για τον υπολογισμό ορθομοναδιαίων πινάκων κβαντικών πυλών.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:28:58 233

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συνέχεια παραδειγμάτων υπολογισμού κβαντικών κυκλωμάτων. Ασκήσεις.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:36:20 232

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή καταστάσεων κβαντικών καταχωρητών με τανυστικό γινόμενο. Παραδείγματα. Ιδιότητες τανυστικού γινομένου.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:26:48 845
[Play] 19. Παράδειγμα Υπολογισμού με Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 19 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Έκφραση διάταξης ιντερφερόμετρου Mach-Zehnder σε μορφή κβαντικού κυκλώματος και επαλήθευση λειτουργίας του με κβαντικό υπολογισμό.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:09:27 219
[Play] 15. Qubits  / Διάλεξη 15 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γραφική και μαθηματική αναπαράσταση της κατάστασης ενός Qubit. Υπέρθεση βασικών καταστάσεων. Καθολική φάση (global phase).
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:13:15 247
[Play] 16. Σφαίρα Bloch  / Διάλεξη 16 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αναπαράσταση κατάστασης qubit πάνω στη σφαίρα Bloch. Παράδειγμα. Διάκριση καταστάσεων με παρατήρηση.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:23:32 217
[Play] 18. Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 18 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κβαντικές πύλες I, X, Y, Z, πύλες Pauli, βασικοί κατασκευαστικοί πίνακες, πύλες H, Φ, CN, CΦ, S,Toffili, Fredkin. Υλοποιήσεις.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:51:20 233
[Play] 10. Πίνακες ως Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 10 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Οι κβαντικές πύλες εκφράζονται ως πίνακες. Παράδειγμα: η κβαντική πύλη NOT. Ορθομοναδιαίοι πίνακες.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:05:18 220
[Play] 11. Πρόσθεση και Πολλαπλασιασμός Πινάκων  / Διάλεξη 11 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σύντομη υπενθύμιση πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πινάκων από τη γραμμική άλγεβρα.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:02:52 193
[Play] 12. Είδη και Μετασχηματισμοί Πινάκων  / Διάλεξη 12 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πίνακες τετραγωνικοί, μηδενικοί, μοναδιαίοι, αντίστροφοι, ανάστροφοι, συζυγείς, ερμιτιανοί, συμμετρικοί, ορθομοναδιαίοι. Σημασία ορθομοναδιαίων και ερμιτιανών.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:23:31 193
Top