Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Κοινωνική και ηθική διάσταση (Μέρος 1)  / Διάλεξη 24 2014 01:17:00
[Play] Ενότητα 02.4 - Η γνωστική λειτουργία της προσοχής  / Διάλεξη 2 2014 00:21:07
[Play] Ενότητα 03.2 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα  / Διάλεξη 3 2014 00:20:33
[Play] Ενότητα 09.1 - Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας  / Διάλεξη 9 2014 00:29:32
[Play] Ενότητα 12.1 - Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής  / Διάλεξη 12 2014 00:24:52
[Play] Ενότητα 10.2 - Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:34:13
[Play] Ενότητα 10.3 - Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:33:29
[Play] Ενότητα 08.1 - Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 8 2014 00:15:10
[Play] Ενότητα 03.5 - Το μοντέλο GOMS  / Διάλεξη 3 2014 00:17:35
[Play] Ενότητα 07.1 - Η έννοια της σχεδίασης (design)  / Διάλεξη 7 2014 00:21:06
[Play] Ενότητα 10.4 - Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:30:52
[Play] Ενότητα 04.4 - Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα  / Διάλεξη 4 2014 00:32:28
[Play] Ενότητα 10.5 - Σύνταξη έκθεσης ευχρηστίας  / Διάλεξη 10 2014 00:09:42
[Play] Ενότητα 08.3 - Δημιουργία πρωτοτύπων  / Διάλεξη 8 2014 00:25:42
[Play] Ενότητα 11.1 - Οπτικές διεπαφές και ανθρώπινες χειρονομίες  / Διάλεξη 11 2014 00:33:53
[Play] Ενότητα 03.4 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση  / Διάλεξη 3 2014 00:09:48
[Play] Ενότητα 07.3 - Ανάλυση χρηστών  / Διάλεξη 7 2014 00:19:05
[Play] Ενότητα 04.3 - Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές  / Διάλεξη 4 2014 00:25:14
[Play] Ενότητα 09.4 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων  / Διάλεξη 9 2014 00:26:28
[Play] Ενότητα 09.2 - Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας  / Διάλεξη 9 2014 00:18:15
Top