Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 04.2 - Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών  / Διάλεξη 4 2014 00:35:27
[Play] Ενότητα 04.3 - Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές  / Διάλεξη 4 2014 00:25:14
[Play] Ενότητα 04.4 - Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα  / Διάλεξη 4 2014 00:32:28
[Play] Ενότητα 05.1 - Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο  / Διάλεξη 5 2014 00:18:10
[Play] Ενότητα 05.2 - Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές  / Διάλεξη 5 2014 00:13:09
[Play] Ενότητα 05.3 - Συσκευές εξόδου: Οθόνες  / Διάλεξη 5 2014 00:16:17
[Play] Ενότητα 05.4 - Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία  / Διάλεξη 5 2014 00:06:49
[Play] Ενότητα 06.1 - Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 6 2014 00:07:41
[Play] Ενότητα 06.2 - Απευθείας χειρισμός: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και προβληματισμοί  / Διάλεξη 6 2014 00:30:53
[Play] Ενότητα 06.3 - Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού  / Διάλεξη 6 2014 00:17:02
[Play] Ενότητα 06.4 - Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων  / Διάλεξη 6 2014 00:23:58
[Play] Ενότητα 06.5 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού  / Διάλεξη 6 2014 00:20:59
[Play] Ενότητα 06.6 - Οργάνωση πληροφορίας, Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή  / Διάλεξη 6 2014 00:13:32
[Play] Ενότητα 06.7 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου  / Διάλεξη 6 2014 00:13:43
[Play] Ενότητα 06.8 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών  / Διάλεξη 6 2014 00:07:50
[Play] Ενότητα 07.1 - Η έννοια της σχεδίασης (design)  / Διάλεξη 7 2014 00:21:06
[Play] Ενότητα 07.2 - Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και ανθρωποκεντρική σχεδίαση  / Διάλεξη 7 2014 00:18:05
[Play] Ενότητα 07.3 - Ανάλυση χρηστών  / Διάλεξη 7 2014 00:19:05
[Play] Ενότητα 07.4 - Ανάλυση εργασιών  / Διάλεξη 7 2014 00:35:13
[Play] Ενότητα 07.5 - Τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών  / Διάλεξη 7 2014 00:28:57
Top