Βρέθηκαν 110 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 17. Η εξηγήση της φυσικής μεταβολής 3  / Διάλεξη 11 2015 01:13:37
[Play] 18. Η φύση ως ύλη & ως είδος  / Διάλεξη 12 2015 00:55:47
[Play] 19. Η θεωρία των αιτίων & η φυσική τελεολογία  / Διάλεξη 12 2015 00:46:00
[Play] 21. Η ουσία των συνθετων ουσιών  / Διάλεξη 13 2015 00:37:09
[Play] 08. Πρώτες & δεύτερες ουσίες/ Αριστοτελικός συλλογισμός  / Διάλεξη 6 2015 00:52:20
[Play] 10. Επιστημονικός συλλογισμός & γνώση  / Διάλεξη 7 2015 00:54:18
[Play] 01 Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 01:23:34
[Play] 02. Αλήθεια, σκέψη & πραγματικότητα  / Διάλεξη 2 2015 00:52:02
[Play] Ενότητα 12 - Ολοκλήρωση της Πραγματείας  / Διάλεξη 12 2015 00:28:50
[Play] Ενότητα 11 - Χρόνος ΙII  / Διάλεξη 11 2014 01:12:26
[Play] "Καντ ΙΙ": προσδιορισμός των καλαισθητικών κρίσεων κατά το ποσόν, την αναφορά και τον τρόπο"    / Διάλεξη 9 2014 01:29:27
[Play] "Καντ Ι":εισαγωγή και προσδιορισμός των καλαισθητικών κρίσεων κατά το ποιόν"  / Διάλεξη 8 2014 01:32:51
[Play] Ενότητα 10 - Χρόνος ΙI  / Διάλεξη 10 2014 01:24:21
[Play] Ενότητα 09 - Κριτική των Πρότερων Θεωριών Περί Χρόνου ΙΙ  / Διάλεξη 9 2014 00:50:59
[Play] Ενότητα 08 - Κριτική των Πρότερων Θεωριών Περί Χρόνου Ι  / Διάλεξη 8 2014 00:49:49
[Play] Ενότητα 07 - Χρόνος Ι  / Διάλεξη 7 2014 00:45:31
[Play] "Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙΙ"  / Διάλεξη 7 2014 01:22:36
[Play] Ενότητα 06 - Αἰωνιότητα ΙV  / Διάλεξη 6 2014 01:46:18
[Play] "Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ"  / Διάλεξη 6 2014 01:37:55
[Play] "Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη Ι"  / Διάλεξη 5 2014 01:12:40
Top