Βρέθηκαν 110 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 11 - Χρόνος ΙII  / Διάλεξη 11 2014 01:12:26
[Play] Ενότητα 12 - Ολοκλήρωση της Πραγματείας  / Διάλεξη 12 2015 00:28:50
[Play] 20. Τελεολογία / Πρώτη φιλοσοφία  / Διάλεξη 13 2015 00:43:51
[Play] 03. Όροι, προτάσεις & τα γένη των όντων  / Διάλεξη 3 2015 00:38:06
[Play] 04. Ουσίες & συμβεβηκότα  / Διάλεξη 3 2015 00:21:24
[Play] 05. Γένη συμβεβηκότων/ Η μέθοδος της διαίρεσης 1  / Διάλεξη 4 2015 00:37:05
[Play] 06. Η μέθοδος της διαίρεσης 2  / Διάλεξη 4 2015 00:37:56
[Play] 07. Το τετράγωνο των εναντίων & ο ορισμός του συλλογισμού  / Διάλεξη 5 2015 00:38:31
[Play] 09. Επιστημονική γνώση: Θεωρητική & πρακτική  / Διάλεξη 7 2015 00:12:48
[Play] 11. Η δομή της επιστήμης/ Αριστοτελική επαγωγή  / Διάλεξη 8 2015 00:37:04
[Play] 12. Επιστήμη και αίτια/ Θεωρητικές & πρακτικές επιστήμες  / Διάλεξη 8 2015 00:59:26
[Play] 13. Η διαίρεση των επιστημών Ι  / Διάλεξη 9 2015 00:37:40
[Play] 14. Η διαίρεση των επιστημών ΙΙ  / Διάλεξη 9 2015 00:39:03
[Play] 15. Η εξήγηση της φυσικής μεταβολής 1  / Διάλεξη 10 2015 00:52:46
[Play] 16. Η εξήγηση της φυσικής μεταβολής 2  / Διάλεξη 11 2015 00:18:36
[Play] 17. Η εξηγήση της φυσικής μεταβολής 3  / Διάλεξη 11 2015 01:13:37
[Play] 18. Η φύση ως ύλη & ως είδος  / Διάλεξη 12 2015 00:55:47
[Play] 19. Η θεωρία των αιτίων & η φυσική τελεολογία  / Διάλεξη 12 2015 00:46:00
[Play] 21. Η ουσία των συνθετων ουσιών  / Διάλεξη 13 2015 00:37:09
[Play] 08. Πρώτες & δεύτερες ουσίες/ Αριστοτελικός συλλογισμός  / Διάλεξη 6 2015 00:52:20
Top