Βρέθηκαν 185 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Φιλολογίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Βασικές Έννοιες και Στόχοι Μαθήματος  / Διάλεξη 1 2013 01:10:56
[Play] Αφασίες I (Μέρος Β)  / Διάλεξη 3 2013 00:50:07
[Play] Αφασίες I  / Διάλεξη 2 2013 01:01:53
[Play] Αφασία τύπου Broca/Αγραμματισμός  / Διάλεξη 4 2013 01:24:43
[Play] Αντίληψη προφορικού λόγου  / Διάλεξη 3 2014 00:25:29
[Play] Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Δυσλεξία  / Διάλεξη 11 2013 01:37:26
[Play] Ίμενος  / Διάλεξη 10 2014 00:39:06
[Play] «Εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.Χ.»  / Διάλεξη 7 2014 00:13:34
[Play] 5.2. Η πρόσληψη του μύθου του Οιδίποδα στην Δαιμόνια Μηχανή του Jean Cocteau. 2015 00:48:34
[Play] 1.1. Εισαγωγή στην Θεωρία της κλασικής Πρόσληψης και Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις. 2015 00:49:32
[Play] "Τυανεύς γλύπτης"  / Διάλεξη 3 2014 00:19:36
[Play] "Του μαγαζιού"  / Διάλεξη 4 2014 00:14:39
[Play] "Ούτος εκείνος"  / Διάλεξη 5 2014 00:12:50
[Play] "Οροφέρνης"  / Διάλεξη 6 2014 00:19:05
[Play] "Μέσα στα καπηλειά"  / Διάλεξη 9 2014 00:12:30
[Play] "Η Δυσαρέσκεια του Σελευκίδου"  / Διάλεξη 6 2014 00:21:01
[Play] "Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών"  / Διάλεξη 5 2014 00:18:12
[Play] "Ας φρόντιζαν"  / Διάλεξη 7 2014 00:18:30
[Play] "Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω", "Τεχνουργός κρατήρων"  / Διάλεξη 4 2014 00:32:02
[Play] "Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ. Χ."  / Διάλεξη 10 2014 00:17:28
Top