Βρέθηκαν 189 αποτελέσματα   RSS     Φυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 2 2015 00:18:17
[Play] Γεωμετρική οπτική 1 2015 00:20:50
[Play] 10.γ) Ηλεκτρική αυτεπαγωγή 2015 00:09:09
[Play] Ηλεκτρικά κυκλώματα 1 2015 00:14:37
[Play] 10.α) Μαγνητική ροή 2015 00:11:32
[Play] Σωληνοειδές 2015 00:07:40
[Play] 10.β) Ο Νόμος του Faraday 2015 00:14:43
[Play] 9.a) Ampere Law 1 2015 00:12:56
[Play] 9.b) Ampere'sLaw 2 2015 00:14:53
[Play] 8.δ) Biot-Savart 2015 00:18:22
[Play] 7.α) Ηλεκτρικό ρεύμα 2015 00:16:42
[Play] 8.α) Μαγνητισμός 1 2015 00:15:03
[Play] 8.β) Μαγνητισμός 2 2015 00:14:56
[Play] 8.γ) Μαγνητισμός 3 2015 00:17:23
[Play] 7.β) Ο Νόμος του Ohm 2015 00:18:08
[Play] 7.γ) Ηλεκτρική ισχύς 2015 00:12:29
[Play] 4.γ) Διαφορά δυναμικού 2015 00:09:50
[Play] 5.α) Δυναμικό σημειακού φορτίου 2015 00:13:14
[Play] 5.β) Ηλεκτρικό δυναμικό - κυλινδρικές 2015 00:16:00
[Play] 5.ε) Ηλεκτρικό δυναμικό - συνεχής κατανομή 2015 00:11:23
Top