Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα   RSS     Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] lesson_7_partΒ 2015 01:21:45
[Play] lesson_7_partΑ 2015 00:50:06
[Play] lesson_3_partΒ 2015 00:57:46
[Play] lesson_8_partΑ 2015 01:09:03
[Play] lesson_2_partΒ 2015 01:24:55
[Play] lesson_11_partΑ 2015 01:24:24
[Play] lesson_12_partA 2015 00:58:40
[Play] lesson_14_partΒ 2015 01:02:23
[Play] lesson_9_partΑ 2015 01:06:48
[Play] lesson_1_partΒ (partB) 2015 01:24:47
[Play] lesson_14_partA 2015 00:32:25
[Play] lesson_12_partB (partB) 2015 01:25:12
[Play] lesson_6_partΒ (partB) 2015 01:07:57
[Play] 11. Upatras eClass - Υποστήριξη Ανοικτών Μαθημάτων  / Διάλεξη 11 2014 00:10:23
[Play] 09. Πρώτη Ανασκόπηση Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων  / Διάλεξη 9 2014 00:15:16
[Play] 05. Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών  / Διάλεξη 5 2014 00:11:53
[Play] 13. Επικαιροποιημένη διαδικασία υπλοποίησης μαθημάτων - βίντεο  / Διάλεξη 13 2014 00:08:10
[Play] 03. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές  / Διάλεξη 3 2014 00:19:02
Top