Βρέθηκαν 66 αποτελέσματα   RSS     Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Μάθημα 2_Γεωλογείν περί Σεισμών 2015 01:24:19
[Play] Μάθημα 3 και 4_Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών 2015 01:14:46
[Play] Μάθημα 5_Τεχνικές Ανάλυσης Ενεργών Δομών 2015 01:10:54
[Play] Μάθημα 6_Βασικές Έννοιες Τεκτονικής, Ρήγματα και Διακλάσεις 2015 01:17:26
[Play] Μάθημα 7_Ρήγματα και Πετρώματα Ρηξιγενών Ζωνών 2015 01:19:13
[Play] Μάθημα 8_Σεισμοί και Ρήγματα 2015 00:58:49
[Play] Μάθημα 9_Γεωμορφολογική Έκφραση Ρηγμάτων (Μέρος 2ο) 2015 01:10:36
[Play] Μάθημα 10_Παλαιοσεισμολογία 2015 01:11:49
[Play] Μάθημα 11_Τεκτονική Γεωμορφολογία 2015 01:03:09
[Play] Παρουσίαση ρηγμάτων στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών 2015 00:09:16
[Play] Μάθημα 7 2015 01:45:22
[Play] Μάθημα 9 2015 01:09:20
[Play] Μάθημα 11 2015 00:53:01
[Play] Μάθημα 12 2015 01:15:31
[Play] Μάθημα 1 2015 01:20:56
[Play] Μάθημα 2 2015 01:30:19
[Play] Μάθημα 3 2015 01:12:20
[Play] Μάθημα 4 2015 01:06:36
[Play] Μάθημα 5 2015 01:18:54
[Play] Μάθημα 8 2015 01:41:06
Top