Βρέθηκαν 28 αποτελέσματα   RSS     Τεχνητή Νοημοσύνη Ι [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Εργαστήριο #1 2014 01:36:43
[Play] 2014_10_21_Part_A  / Διάλεξη 6 2014 00:49:41
[Play] 2014_10_21_Part_B  / Διάλεξη 7 2014 01:03:19
[Play] 2014_10_07_Part_C  / Διάλεξη 5 2014 00:37:43
[Play] 2014_10_07_Part_A  / Διάλεξη 3 2014 00:46:15
[Play] 2014_10_07_Part_B  / Διάλεξη 4 2014 00:36:24
[Play] Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 1 2014 00:35:14
[Play] Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 2 2014 01:03:18
Top