Βρέθηκαν 28 αποτελέσματα   RSS     Καρκούλιας Κυριάκος  [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1_1_Σημεία και συμπτώματα_Βήχας 2015 00:25:26
[Play] 1_2_Σημεία και συμπτώματα_Πτύελα 2015 00:10:53
[Play] 1_3_Σημεία και συμπτώματα_Αιμόπτυση 2015 01:01:30
[Play] 1_4_Σημεία και συμπτώματα_Θωρακικό άλγος 2015 00:26:14
[Play] 1_5_Σημεία και συμπτώματα_Δύσπνοια 2015 00:20:19
[Play] 2_1_Φυσική εξέταση και ιστορικό_Ιστορικό 2015 00:39:41
[Play] 2_2_Φυσική εξέταση και ιστορικό_Επισκόπηση 2015 00:43:29
[Play] 2_3_Φυσική εξέταση και ιστορικό_Ψηλάφηση 2015 00:12:23
[Play] 2_4_Φυσική εξέταση και ιστορικό_Επίκρουση 2015 00:14:32
[Play] 2_5_Φυσική εξέταση και ιστορικό_Ακρόαση 2015 00:29:53
[Play] 3_10_Διαγνωστικές εξετάσεις_Ακτινογραφία θώρακος 2015 00:13:47
[Play] 3_11_Διαγνωστικές εξετάσεις_Ακτινολογία νοσημάτων αναπνευστικού 2015 00:32:27
[Play] 3_1_Διαγνωστικές εξετάσεις_Σπιρομέτρηση 2015 00:39:03
[Play] 3_2_Διαγνωστικές εξετάσεις_Πληθυσμογραφία 2015 00:17:43
[Play] 3_3_Διαγνωστικές εξετάσεις_Διαχυτική ικανότητα 2015 00:25:42
[Play] 3_4_Διαγνωστικές εξετάσεις_Εργοσπιρομετρία 2015 00:14:02
[Play] 3_5_Διαγνωστικές εξετάσεις_Αρτηριακή παρακέντηση 2015 00:15:11
[Play] 3_6_Διαγνωστικές εξετάσεις_Παλμική οξυμετρία 2015 00:18:56
[Play] 3_7_Διαγνωστικές εξετάσεις_Βρογχοσκόπηση 2015 01:02:52
[Play] 3_8_Διαγνωστικές εξετάσεις_Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής 2015 00:17:54
Top