Επικοινωνία

Την υπηρεσία υποστηρίζει το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο γραφείο αρωγής, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα.